Забележителности

Ресторант лятна градина, стаи за гости и магазин в с. Белащица

Манастир 
Свети Георги Победоносец

Белащенският манастир „Св. Георги Победоносец“ е основан през 1020 г. от византийския пълководец Никифор Скифи, изиграл решаваща роля при пленяването на Самуиловите войници при с. Ключ.Днес Белащенският девически манастир е действащ и представлява комплекс от църква, жилищни и стопански сгради и параклис. Манастирската църква, построена през 1838 г., е еднокорабна, едноапсидна сграда, с вътрешен и открит притвор, безкуполна и без стенописи. Под открития притвор е аязмото, а в двора се намира красива каменна чешма, построена през 1831 г.

Вековна чинарова гора

Чинарът край с. Белащица, област Пловдив, е на възраст над 1100 години и клоните му се извисяват на 15 метра височина. Обиколката на дънера му е почти 14 метра, което го прави най-дебелото дърво в България. Според легендата, чинарът бил засаден от преселените тук през 1014 година ослепени Самуилови войници, които го донесли като фиданка на управляващия по това време Филипопол ромейски пълководец – Никифор Ксифий.
Малцина обаче знаят, че свидетел освен на бурни времена и нрави, вековното дърво е било вдъхновител и на една безсмъртна лирична душа – тази на големия български поет-символист Пенчо Славейков. Той обичал да се отбива, за да си почине в селото, а под орисаната с вечна младост корона на чинара се ражда и вечната му поема „Неразделни“.

Параклиси в с. Белащица

Параклис „Св. Спас“ – много стар параклис не е известна годината на построяване, но през 90-те години на миналия век параклисът е обновен по инициатива на Спас Шопов, Спас Христов Стоянов и техни съименници, подкрепени от Ловната дружинка

Параклис „Св.Атанас“ – построен в Чинаровата гора през 80-те години на доброволни начала по инициатива на Атанас Куманов и негови съименници.

Параклис” Св.Никола” – разположен в местност Св.Никола, обновен и поддържан по инициатива от Никола Мичев и негови съименници.

Параклис „Св.Неделя“ – един от най-старите параклиси построен в местността „Захридево“

Хижа Здравец 

град Пловдив

Древен и Вечен !